Tích hợp thanh toán

Các nhà phát hành trực tuyến hoặc cổng thanh toán kết nối sử dụng thẻ BIT để khách hàng nạp tiền cho dịch vụ của mình hoặc của đối tác kết nối


Truyền thông

Thẻ BIT đồng thời là công cụ truyền thông offline. Trên thẻ sẽ in hình dịch vụ được thanh toán, quảng bá rộng rãi hình ảnh của nhà phát hành trong cộng đồng khách hàng